ПРЕДСТАВИТЕЛЕН АНСАМБЪЛ

на ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Ние ансамбъла История Звук и светлина Ръководство Контакти  
 
Екип

Снежина Темелкова – Началник на Представителния ансамбъл на ВС
Станислава Димитрова – Заместник-началник
Красимира Виткова – Администратор
Ивайло Терзиев – Музикален ръководител
Десислав Михайлов – Хореограф
Любомир Панов – Тонинженер
Пламен  Данов  - Тонрежисьор

 
   

 

 
 
 
Всички права запазени 2017